Procedura


Procesul de evaluare urmăreste următorii pasi:

1. Documentarea asupra proprietatii:

  • - identificarea proprietatii
  • - identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii
  • - stabilirea scopului evaluarii si tipul de valoare ce trebuie determinata
  • - inspectia bunurilor , efectuarea de fotografii, solicitarea copiilor dupa documentele proprietatii

2. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor relevante

Aceste date si informatii trebuie sa contina elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare.

3 Elaborarea raportului de evaluare

Procesul de evaluare a proprietatii se finalizeaza prin intocmirea unui raport de evaluare . Acesta este un document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare - tipul de valoare , scopul evaluarii si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea .