Legislatie

In 2022, impozitul pe clădiri se va stabili in funcție de  destinația proprietății: rezidențial sau nerezidențial

IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE:

 1. Proprietate cu destinație rezidențiala

Cota de 0,08% ... 0,2% din valoarea impozabila sau de 5% daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a clădirii in ultimii 5 ani (fata de ani 3 pana in 2020) anteriori anului de referința. Nu e necesară actualizarea in cazul falimentului.

-             Valoarea impozabila la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul poate fi:

-             Ultima valoare impozabila înregistrata la organul fiscal

-              Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani. (actualizare cod fiscal 01.01.2022)

-              Valoarea finala din Procesul Verbal de Recepție al clădirilor nou construite (in ultimul an)

-              Valoarea rezultata din actul de dobândire al clădirilor achiziționate in ultimul an

2. Proprietate cu destinație comerciala (nerezidențiala)

Cota de 0,2% ... 1,3% din valoarea impozabila (0,4% pentru activități agricole) sau de 5% daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a clădirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referința. Nu e necesară actualizarea in cazul falimentului.

-              Valoarea impozabila la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul poate fi:

-              Ultima valoare impozabila înregistrata la organul fiscal

-              Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani. ( actualizare cod fiscal 01.01.2022 )

-              Valoarea finala din Procesului Verbal de Recepție al clădirilor nou construite in ultimul an

-              Valoarea rezultata din actul de dobândire al clădirilor achiziționate in ultimul an

3. Proprietate cu destinație mixta

  1. In cazul clădirilor cu destinație mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:
    • impozitului calculat pentru suprafața folosita in scop rezidențial conform art. 457;
    • impozitului determinat pentru suprafața folosita in scop nerezidențial, indicata prin declarație pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menționate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fără sa fie necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1).
  2. In cazul in care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economica, impozitul se calculează conform art. 457.
  3. In cazul clădirilor cu destinație mixta, când proprietarul nu declara la organul fiscal suprafața folosita in scop nerezidențial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU PERSOANE FIZICE:

 1. Proprietate cu destinație rezidențiala

Cota de 0,08% ... 0,2% din valoarea impozabila

-              Valoarea impozabila se determina prin metoda indicata in Codul fiscal si calculează exclusiv de către UAT-uri

2. Proprietate cu destinație comerciala (nerezidențiala)

Cota de 0,2% ... 1,3% din valoarea impozabila (0,4% pentru activități agricole) sau de 2% din valoarea impozabila determinată ca mai sus (prin metoda indicata in Codul fiscal), daca valoarea impozabila nu poate fi stabilita ca mai jos:

Valoarea impozabila poate fi:

-              Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani

-              Valoarea finala din Procesului Verbal de Recepție al clădirilor nou construite in ultimii 5 ani

-              Valoarea rezultata din actul de dobândire al clădirilor achiziționate in ultimii 5 ani

 3. Proprietate cu destinație mixta  - la fel ca mai sus