Acte necesare pentru realizarea evaluării


Actele necesare pentru realizarea rapoartelor de evaluare se predau de regula expertului evaluator sau inspectorului in momentul efectuării inspectiei obiectivelor.


In functie de tipul obiectivelor de evaluat, actele necesare pentru evaluare sunt:

 • - Acte proprietate/provenienta
 • - Documentatie cadastrala
 • - Extras carte funciara
 • - Incheiere intabulare
 • - Fisa corpului de proprietate
 • - Memoriu tehnic
 • - Autorizatie constructie
 • - Certificat inmatriculare societate comerciala
 • - Carte identitate imputernicit legal, proprietar
 • - Lista mijloacelor fixe (imobilele ce fac obiectul evaluarii)
 • - Lista mijloacelor fixe (doar bunurile ce fac obiectul evaluarii)
 • - Carte de identitate, certificat de inmatriculare pentru autovehicule
 • - Date de identificare ale beneficiarului raportului de evaluare
 • - Documentatie tehnica a bunului mobil
 • - Acte financiar-contabile, pentru evaluarea intreprinderilor