A.N.E.V.A.R.

Asociaþia Naþionalã a Evaluatorilor din România

A luat fiinþã în anul 1992, ca o asociaþie profesionalã, non-profit, neguvernamentalã, independentã, care acþioneazã în interes public (fapt susþinut de recunoaºterea sa ca fiind de utilitate publicã prin HG 1447/09.09.2004) ºi care promoveazã metodele ºi tehnicile de evaluare prin mijloace specifice. În prezent, Asociaþia are peste 5.000 membri titulari ºi 264 membri corporativi. Activitatea acesteia se desfãºoarã în 40 de centre teritoriale în judeþe ºi 11 centre în Municipiul Bucureºti. Mai multe…

PROCEDURA

Procesul de evaluare urmareste urmatorii pasi:

  1. Documentarea asupra proprietatii de catre evaluator
  2. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor relevante
  3. Elaborarea unui raport de evaluare
Mai multe…

GALERIE

Imagini reprezentative pentru lucrãrile efectuate. Mai mult…

CONTACT

Adresa mail : eval.anevar@gmail.com
Telefon: 0722.21.63.64
Mai mult…